Sigdalskonferansen 2019

Møt IKEAS styreleder, Lars-Johan JarnheimerKjøp billetter Se program

Sigdal Utvikling

Næringslivet mot 2020Les mer

Løft mot 2020

Styrking av kompetanse, vekst og
synliggjøring av Sigdalsamfunnets goderLes mer

Medlemsbedrifter

Sigdal UtviklingLes mer

Aktuelt

Følg med på våre nyheterLes mer


Løft mot 2020


Om prosjektet
Det fireårige industriprosjektet Sigdal Utvikling startet 1. januar 2017. Prosjektet gjennomføres i regi av Sigdal Industriforening, og har en bredt etablert styringsgruppe fra Sigdalsamfunnet. Buskerud Næringshage «huser» prosjektet, og Per Arne Lislien er ansatt som prosjektleder. Sigdal Utvikling skal bidra til:
Bærekraftig næringsliv
Kommunens industribedrifter kan fortsette en positiv utvikling mot å bli et mer robust og livskraftig næringsliv.
Attraktive arbeidsplasser
Kommunen får flere attraktive arbeidsplasser slik at vi gir ungdommen vår og andre som ønsker å flytte hit en reell mulighet til å etablere seg her.
Attraktivt bosted
Sigdal skal være et attraktivt bo- og arbeidssted, hvor alle har møteplasser, aktiviteter, service og utdanningstilbud som er spennende, inspirerende og utviklende.
Trygg og flott kommune i generasjoner
Våre barn og barnebarn skal fortsatt ha mulighet til å vokse opp i en trygg og flott kommune.

Team

Per Arne Lislien

Per Arne Lislien

Prosjektleder. Han er 53 år, samboer, har to barn og bosatt i Sigdal siden desember 2015. Per Arne er utdannet ved Luftkrigsskolen og BI, og har 10 år som offiser i Luftforsvaret. Videre har han mer enn 20 års industriell erfaring fra flere bransjer nasjonalt og internasjonalt, både operativt og på styrenivå. I tillegg har han erfaring fra styrearbeid i virkemiddelapparatet og et av de nasjonale sentrene knyttet til programmet Norwegian Centres of Expertise.

Jan Ulseth

Jan Ulseth

Leder av styringsgruppen, representerende Sigdal Industriforening. Jan er 50 år, har samboer og 4 barn. Flyttet til Sigdal i 2010. Jobbet for Sigdal Kjøkken AS som logistikksjef frem til 2012, og som fabrikksjef fra mars 2012 til og med august 2014. Daglig leder hos Sole AS fra september 2014 til og med september 2016. Daglig leder i MAN Truck & Bus Norge as avd. Drammen fra oktober 2016 til dags dato. Var med og etablerte Sigdal Utvikling.

Harald Tveiten

Harald Tveiten

Medlem av Styringsgruppen representerende Sigdal Industriforening. Han er 72 år, gift med Mette, har to jenter og to barnebarn. Harald er pensjonert fabrikksjef fra Sigdal Kjøkken AS etter 19 år i bedriften. Foruten sjefsjobben i Sigdal Kjøkken så har interessen hans vært Sigdal Industriforening, og han er fortsatt medlem av Industriforeningen.

Yngve Østenengen

Yngve Østenengen

Medlem av styringsgruppen representerende Sigdal Industriforening hvor han er styreleder. Han er 66 år, gift, har tre barn og er bosatt i Sigdal. Yngve er daglig leder og eier av Nor-Ka AS. Han flyttet både bedriften og selv til Sigdal i 1977.

Jostein Harm

Jostein Harm

Medlem av Styringsgruppen representerende Sigdal kommune. Han er 51 år og bosatt på Kongsberg. Jostein er rådmann i Sigdal kommune siden 1. oktober 2016. Han er utdannet ved Hærens Krigsskole og har Master fra BI. Videre har han 12 år som offiser i Forsvaret, inklusiv internasjonale operasjoner,  erfaring fra annen kommunal virksomhet, reiseliv og som HR Manager i FMC Technologies på Kongsberg.

Tone Ranheim

Tone Ranheim

Medlem av Styringsgruppen representerende Buskerud Næringshage. Hun er 45 år og bosatt i Sigdal. Tone er daglig leder i Buskerud Næringshage, og har jobbet med næringsutvikling, samfunns- og bolystprosjekter i Øvre Buskerud i 20 år. Hun har et bredt nettverk og er en aktiv koblingsagent for og mellom bedrifter, samt opp mot virkemiddelapparatet og det offentlige.

Anne Kristi Marken

Anne Kristi Marken

Medlem av Styringsgruppen og representerer andre næringslivsbransjer i Sigdal. Hun er 42 år og bosatt i Eggedal. Anne Kristi er Senterleder ved Eggedal Handelslag og kontorleder i firmaet Anders Bjørnsrud. Hun er utdannet jurist og har blant annet bakgrunn fra kommunal sektor, eiendomsmegling og industrien i tillegg til en periode som kommunestyrerepresentant i Sigdal.

Sverre Leiro

Sverre Leiro

Medlem av Styringsgruppen som ekstern representant og med mer enn 20 år som «hytteboer» i Sigdal. Han er 69 år gift med Gunn, har to barn, fem barnebarn og er bosatt i Sarpsborg. Sverre har bakgrunn fra flere større virksomheter i Norge og har blant annet over 20 år i Orkla ASA. Han var konsernsjef i Hakon Gruppen og var med på etableringen av NorgesGruppen ASA. Videre har han vært president i Hovedorganisasjonen Virke og er i dag blant annet styreleder i Bertel O Steen-konsernet.

Initiativtakere og medlemmer i Sigdal Utvikling


Kontaktinfo

  • +47 920 92 902
  • pa@singa.no
  • Sigdal Industriforening, Buskerud Næringshage, 3350 Prestfoss