Innovasjonscamp i Sigdal

Hjem / Blog / Innovasjonscamp i Sigdal

9. trinn i Sigdal er nå igang med tre dagers Innovasjonscamp. Rådgiver og MOT-Koordiantor på Sigdal ungdomsskole, Jeanette Ringvoll Wærstad, forteller at dette arrangeres i nært samarbeid med Sigdal Utvikling, næringslivet i Sigdal og Ungt Entrepenørskap.

Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet og nyskapning. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Innovasjonscampen er delt inn i 4 ulike faser:
Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser.
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning.
Fase 3: Felles måltider og sosialt program
Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering.

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en innovasjonscamp. Den eksterne arbeidsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Innovasjonscamp stimulerer til: økt kreativitet, bedre evne til samarbeid, økt evne til organisering og arbeidsfordeling, styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile, høyere bevissthet om informasjonsinnhenting og økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker.

Vi skal ta turen innom elevene på mandag og se hvordan det går med de da. Oppdatering følger tirsdag 29. august!

Kilde: innovasjonscamp.no

innovationcamp