Bli kjent med bedriften: Sigdal Mekaniske

Hjem / Blog / Bli kjent med bedriften: Sigdal Mekaniske

«Bli kjent med» er en spalte der vi blir nærmere kjent med medlemsbedriftene i Sigdal Utvikling. Denne gangen er det Sigdal Mekaniske sin tur. Sigdal Mekaniske ble startet av Svein Haga i 1990, og har i dag 10 ansatte. Opprinnelig var Sigdal Mekaniske vedlikeholdsavdelingen til Sigdal Kjøkken. Da Sigdal Kjøkken ønsket å gå over til å kjøpe denne tjenesten, valgte Svein å starte opp Sigdal Mekaniske. Derfor er de sterkt knyttet til Sigdal Kjøkken, 1 årsverk går fast til Sigdal Kjøkken. Vi tok en prat med sjefen sjøl, og stilte følgende spørsmål:

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

Det er veldig greit å være en bedrift i denne regionen. Den største utfordringen er transport og logistikk, for å få varer ut og inn til riktig tid. Vi er veldig glad for å ha stabil arbeidskraft, det er godt her i Sigdal.

Hva er det som gjør at dere er medlem i Sigdal Utvikling?

Vi ønsker å være med på å se på mulighetene for nye ting. Vi driver mye utviklingsarbeid, så det er kjekt med litt bistand ut mot det offentlige, Innovasjon Norge og hjelp til å se muligheter, kanskje også litt bistand når det gjelder ansettelser.

Hva er viktig for dere at Sigdal setter på dagsorden?

Vi har satt salg og markedsføring som et viktig punkt i vår bedrift, dette er viktig å fokusere på. Også er det viktig å jobbe med å se nye muligheter, slik at vi stadig utvikler oss og følger med i markedet.

Muligheter for utvikling i 2017?

Vi produserer utstyr for produksjon av elementhus, og prøver å utvikle nye produkter rundt dette. Dette går mye på automasjon, som vi ser utvikling i.Vi tok en prat med Anders Karlsen, som har vært ansatt ved to perioder, først fra 1997-2005, deretter fra 2010 frem til i dag. Anders startet som lærling ved bedriften. Vi stilte dette spørsmålet:

Hva er det som gjør at du har valgt å jobbe hos Sigdal Mekaniske?

Jeg liker at jeg får jobbe nære hjemme, også er denne jobben veldig interessant. Det er mye utviklingsarbeid, så her får man prøvd seg på det meste. Anders forteller at han er utdannet industrimekaniker, og Svein skyter inn at han også er en kjekk «alt-mulig-mann». Anders forteller at han synes dette er realt arbeid, at sjefen er nok litt for snill, og sier aldri nei. Svein kommenterer at «man må jo holde hjula i gang», mens de ler godt.

Logo Sigdal Mekaniske

Foto av sjef og ansatt ved Sigdal Mekaniske
Svein Haga og Anders Karlsen