Bli kjent med bedriften: Thor Holm Plastvarefabrikk

Hjem / Blog / Bli kjent med bedriften: Thor Holm Plastvarefabrikk

"Bli kjent med" er en spalte der vi blir nærmere kjent med medlemsbedriftene i Sigdal Utvikling. Denne gangen er det Thor Holm Plastvarefabrikk sin tur. Vi tok en prat med Cathrine Holm, og stilte følgende spørsmål:

Hvordan opplever dere å være en bedrift i denne regionen?

Det er fint å være en bedrift i denne regionen. Arbeidskraften er stabil og god, og vi føler det er gode rammer rundt industribedriftene i kommunen. Sigdal Industriforening er en fin plass hvor firmaene kan spille på hverandre og dele erfaringer. Det er også veldig spennende med Sigdal utvikling sine prosjekter som er på gang.

Hva er det som gjør at dere er medlem i Sigdal Utvikling?

Vi er medlem i Sigdal utvikling fordi det er en viktig «møteplass» for bedriftene i området. Vi opplever stort engasjement for hvert enkelt firma, og føler vi står samlet for å utvikle bygda. 

Hva er viktig for dere at Sigdal Utvikling setter på dagsorden?

Det er viktig at de klarer å fremme bygda for å gjøre den attraktiv å bo og jobbe i. Dermed er det viktig at de er med å markedsføre mulighetene i Sigdal. I tillegg vil det være positivt å hjelpe bedrifter med kompetanseheving ved å koble firmaer opp med hverandre og kompetansepersoner/-miljøer. Dette vil være viktig for å holde bedrifters utvikling i gang og for å lage et spennende arbeidsmiljø i Sigdal.

Muligheter for utvikling i 2017?

Vi ønsker å utvikle oss når det gjelder produksjonsmetoder av glassfiber-produkter. Samtidig ønsker vi å videreutvikle nettsiden www.pickupsenteret.no for å bli enda mer konkurransedyktige og synlige på nett.

Hvordan er det å jobbe på Thor Holm Plastvarefabrikk? 

Thor Holm Plastvarefabrikk er en bra arbeidsplass fordi vi blant annet har mange som har jobbet her lenge. De ansatte kjenner hverandre godt og trives i hverandres selskap. Vi har holdt på i mange år, og det har spesielt skjedd mye de siste par årene. Det er moro å være med å utvikle firmaet videre. Det gjør at vi får mange spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. 

Thor Holm Plastvarefabrikk logo

Fotografi søstrene Holm
Søstrene Cathrine og Renate Holm