Medlemsmøte Industriforeningen 22. mai

Hjem / Blog / Medlemsmøte Industriforeningen 22. mai

TID: Mandag 22. mai kl 16.30 - 19.00
STED: Buskerud Næringshage

PROGRAM
Kl 16:30 - Middag
Kl 17.00 - Velkommen ved prosjektleder Sigdal Utvikling

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2030 FOR SIGDAL KOMMUNE
• Kommuneplanens arealdel 2015-2030 for Sigdal kommune er lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 03.04 - 04.06.2017
• Teknisk sjef Kjell Ove Hovde og ordfører Tine Norman kommer og presenterer kommuneplanens arealdel.
• Utarbeidelse av Sigdal Industriforenings høringsuttalelse.

PÅMELDING:
Innen mandag 19. mai til per-arne@nhage.com

Plankart
Plankart