Medlemsmøte Industriforeningen 23. mars

Hjem / Blog / Medlemsmøte Industriforeningen 23. mars

Sigdal Utvikling industriforeningen medlemsmøte

TID: Torsdag 23. mars kl 17.30- 20.30
STED: Sigdal Kjøkken kantine

PROGRAM
kl 17:30 - Middag
kl 18.00 - Velkommen ved prosjektleder Sigdal Utvikling

DAGENS OG MORGENDAGENS KOMPETANSE I SIGDAL

  • Kompetansekartlegging
    Hans Bull- Tornøe, Karriere Buskerud
  • “Norgesmester” som lærebedrift
    Vegard Jelstad, Krøderen Elektro
  • Tech Director - Fagutdanning for fremtiden
    Jonny Pedersen, Fagskolen Tinius Olsen

PÅMELDING:
Innen mandag 20. mars til per-arne@nhage.com
Velkommen til et interessant og nyttig medlemsmøte for flere av bedriftens ansatte!