Tre dagers Innovasjonscamp gjennomført

Hjem / Blog / Tre dagers Innovasjonscamp gjennomført

Vi besøkte 9. trinn på Sigdal Ungdomsskole på dag to, i den tre dager lange innovasjonscampen. Her var det full fart, vi ble møtt av 40 ivrige elever som trivdes med innovasjonsarbeid.

Den første dagen i innovasjonscampen ble klassen introdusert til to valg av oppgaver, deretter ble de delt inn i grupper utfra oppgavevalgene sine. Oppgave 1 bestod av å utvikle et innovativt og nytt reiselivsprodukt i Sigdal, med fokus på kommersiell utnyttelse. Oppgave 2 bestod av å utvikle en moderne nattbordløsning til køyeseng for N. Eggedal Hyttemøbel.

Den første gruppen vi snakket med var egentlig ganske opptatt, men tok seg allikevel litt tid til å snakke med oss. Brage Deildokk og Johannes Kauserud hadde ansvaret for å forberede manus til presentasjonen, mens Jenny Øen Tovsrud og Herman Dahl arbeidet med prototype i sløydsalen. Ideen deres var et forslag på skiheis opp til Haglebunatten. Dette tenker de er en god ide, slik at alle kan få nyte den fine utsikten på toppen. Brage og Johannes fortalte at de har en del presentasjonserfaring fra tidligere, men er allikevel litt spente for fremføringen av arbeidet deres. Det er litt ekstra nerver når det er en jury og man kan vinne premier. Jenny og Herman trives med å lage prototype, og fortalte at de ligger godt an i forhold til tidsplanen. Prototypen de arbeider med er laget av gips og ståltråd, og de håper å stille ekstra sterkt i klassen for «Beste modell/ prototype/ skisse». Lærer Ingerlise Rust er i nærheten og veileder når det trengs. Jenny forteller at kontaktlærerne er alltid tilgjengelige, og det føles godt å kunne spørre om man trenger råd og veiledning. Det er også satt av tid til veiledning fra bedriftsrepresentanter på gruppenes ideer. Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling og Dea Haug Storaas fra Ungt Entrepenørskap er også tilgjengelige.

Det er mye spennende ideer og arbeid som skjer i de forskjellige gruppene. Gruppen bestående av Tommy Tyberg Green, Jøran Bjørge, Ole Anders Thalen og Hedda Haugen jobber med en ide om en matkasse de har valgt å kalle «Hyttekassa». Dette skal være en løsning som er nyttig for både hyttefolk og de som produserer mat i nærområdet. Matkassen skal inneholde lokalmat, og skal gjøre det enklere for hyttefolk å skaffe seg lokalmat rett på døra.

Marie Mørch Lislien, Anders Tanberg, Karsten Bratterud Iversen og Mathilde Haugen er i gang med å utvikle et nattbord de kaller «Andersnatten Nattbord». Gruppen forteller at det er mye som skal tenkes på, de arbeider med forretningsplan, logo, slagord, prototype og ikke minst manus for å presentere ideen på best mulig måte. Marie forteller at hun er veldig fornøyd med gruppesammensetningen, og det er viktig da innovasjonscamp inneholder mye sosialt. Gruppa samarbeider godt og kommer raskt til enighet når det trengs. I tillegg synes hun det er veldig gøy, spennende og utfordrende å jobbe med innovasjonscamp.

På den tredje og siste dagen i campen, har elevene presentert arbeidet sitt for en jury. Her var det premiering i følgende kategorier: Mest innovative produkt, beste presentasjon, beste logo og slagord, samt beste modell/ prototype/ skisse. Vinnerne vil bli annonsert på Næringslivskonferansen i november, som det vil komme mer info om seinere.

elever skiheis prototype
Jenny Øen Tovsrud og Herman Dahl arbeider med prototype av skiheis til Heglebunatten
Hedda Haugen, Jøran Bjørge, Ole Anders Thalen og Tommy Tyberg Green planlegger «Hyttekassa»
Marie Mørch Lislien, Mathilde Haugen, Karsten Bratterud Iversen og Anders Tanberg
Prototype Andersnatten Nattbord
Elevene på besøk hos N. Eggedal Hyttemøbel for testing av prototyper og arbeid med nattbord.